LED SPORT / LEDy DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA LED DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

e-mail: info@ledsport.pl

kontakt bezpośredni
Krzysztof Wysocki
+48 604 511 169
wysocki@ledsport.pl

właścicielem marki LEDSport jest bzb sp. z o.o.| bzb sp zoo. ul. Łąkowa 56d, 05-092 Łomianki. Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000210314; NIP: 5222734171; Kapitał: 50 000,00 zł

TOP